PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku zawarcia umowy na odległości, Konsumenci (osoby prywatne) mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument (osoba prywatna) wszedł  w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument (osoba prywatna) musi poinformować Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Konsument (osoba prywatna) może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Proszę odesłać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument (osoba prywatna) poinformował Sklep o odstąpieniu od Umowy.

Konsument (osoba prywatna) odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument (osoba prywatna) musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument (osoba prywatna) wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument (osoba prywatna)  nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotu.